ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Κερκίνη Σερρών
Τηλέφωνο:   2327041036 

Κινητό :   6944694791

e-mail: abra1@otenet.gr

Υπ.Επιικοινωνίας:Αβραμίδης Ιωάννης